อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

出發時間:
22:07 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  22:24 - 10:29
  12h 5min JPY 16,650 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  22:24
  23:09
  松江
  車站
  北口
  23:09
  23:13
  松江站
  松江駅
  公車站
  23:15
  05:30
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  05:30
  05:37
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  timetable 時間表
  05:41
  06:24
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:33
  07:22
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  10:16
  高山
  車站
  東口
  10:16
  10:29
 2. 2
  22:31 - 10:30
  11h 59min JPY 15,040 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  22:31
  22:35
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  22:35
  06:12
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  06:12
  06:27
  新大阪
  車站
  正面口
  timetable 時間表
  06:33
  07:22
  名古屋
  車站
  太閤通口
  07:22
  07:30
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  07:45
  10:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  10:20
  10:30
 3. 3
  22:31 - 10:44
  12h 13min JPY 15,140 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  22:31
  22:35
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  22:35
  06:12
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  06:12
  06:27
  新大阪
  車站
  正面口
  timetable 時間表
  06:33
  07:22
  名古屋
  車站
  太閤通口
  07:22
  07:30
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  07:45
  10:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  10:20
  10:24
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  5番のりば
  10:40
  10:43
  古町並口
  古い町並口
  公車站
  10:43
  10:44
 4. 4
  22:16 - 11:13
  12h 57min JPY 16,540 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  22:16
  22:20
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  22:20
  05:30
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  05:30
  05:37
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  timetable 時間表
  05:41
  06:24
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  07:12
  米原
  車站
  timetable 時間表
  07:27
  08:16
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  10:56
  高山
  車站
  東口
  10:56
  11:02
  老健Hanasato前
  老健はなさと前
  公車站
  11:02
  11:11
  高信本店前
  公車站
  11:11
  11:13
 5. 5
  22:07 - 05:24
  7h 17min JPY 263,170
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  22:07
  05:24
zoom bar parts