อิซูโมะชิ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
09:03 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  10:52 - 18:16
  7h 24min JPY 40,110 IC JPY 40,102 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  10:52
  10:55
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  公車站
  11:25
  11:28
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  12:10
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  13:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:19
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 2. 2
  10:51 - 18:16
  7h 25min JPY 40,050 IC JPY 40,042 6 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  10:51
  10:56
  直江
  車站
  10:56
  10:59
  直江站入口
  直江駅入口
  公車站
  11:02
  11:20
  出雲空港(バス)
  公車站
  11:20
  11:23
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  12:10
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  13:56
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:19
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  16:04
  甲府
  車站
  南口
  16:04
  16:09
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 3. 3
  09:34 - 21:34
  12h 0min JPY 20,190 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  12:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:58
  14:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  15:00
  19:03
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  19:03
  19:07
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  20:07
  21:34
 4. 4
  09:03 - 17:51
  8h 48min JPY 264,850
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  09:03
  17:51
zoom bar parts