อิซูโมะชิ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
02:10 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  04:42 - 09:42
  5h 0min JPY 12,260 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  04:42
  07:41
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:58
  08:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:23
  大津京
  車站
  09:23
  09:28
  京阪大津京
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  09:35
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  09:35
  09:42
 2. 2
  07:02 - 11:11
  4h 9min JPY 23,970 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  07:02
  07:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  07:05
  07:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  07:35
  07:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  08:25
  09:10
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  09:15
  09:21
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  09:40
  10:30
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  10:30
  10:41
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  10:52
  11:01
  大津
  車站
  北口
  11:01
  11:03
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  11:03
  11:06
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  11:06
  11:11
 3. 3
  04:42 - 11:11
  6h 29min JPY 7,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  04:42
  05:30
  米子
  車站
  05:30
  05:35
  米子站前
  米子駅前
  公車站
  9番のりば
  06:15
  10:40
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公車站
  10:40
  10:51
  京都
  車站
  西口
  timetable 時間表
  10:52
  11:01
  大津
  車站
  北口
  11:01
  11:03
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  11:03
  11:06
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  11:06
  11:11
 4. 4
  07:02 - 11:14
  4h 12min JPY 23,760 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  07:02
  07:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  07:05
  07:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  07:35
  07:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  08:25
  09:10
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  09:15
  09:21
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  2番のりば
  09:40
  10:30
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  10:30
  10:41
  京都
  車站
  八條東口
  timetable 時間表
  10:52
  11:01
  大津
  車站
  北口
  11:01
  11:14
 5. 5
  02:10 - 06:33
  4h 23min JPY 154,820
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  02:10
  06:33
zoom bar parts