อิซูโมะชิ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出發時間:
03:47 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  04:42 - 09:55
  5h 13min JPY 10,880 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  04:42
  07:41
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:58
  08:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:53
  直達車
  待在同一台車上
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  09:16
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  西口
  09:16
  09:19
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  3番乗り場
  09:34
  09:52
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  09:52
  09:55
 2. 2
  07:02 - 10:09
  3h 7min JPY 22,640 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  07:02
  07:05
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  07:05
  07:35
  出雲空港(バス)
  公車站
  07:35
  07:38
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  08:25
  09:10
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  09:15
  09:20
  大阪國際機場(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公車站
  7番乗り場
  09:33
  09:49
  阪急伊丹
  公車站
  9番乗り場
  09:49
  09:52
  阪急伊丹
  公車站
  4番乗り場
  09:52
  10:06
  大樋橋
  公車站
  10:06
  10:09
 3. 3
  04:42 - 11:00
  6h 18min JPY 9,230 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  04:42
  07:41
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:43
  08:54
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  08:55
  09:04
  網乾
  網干
  車站
  timetable 時間表
  09:14
  10:22
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  10:28
  10:34
  伊丹(福知山線)
  伊丹(福知山線)
  車站
  西口
  10:34
  10:37
  JR伊丹
  JR伊丹
  公車站
  3番乗り場
  10:38
  10:57
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  10:57
  11:00
 4. 4
  04:42 - 11:16
  6h 34min JPY 9,570 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  04:42
  07:41
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:43
  08:54
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  08:55
  09:14
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:22
  尼崎(東海道本線)
  尼崎〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  10:28
  10:46
  寶塚
  宝塚
  車站
  出口1
  10:46
  10:51
  寶塚(巴士)
  宝塚(バス)
  公車站
  2のりば
  10:58
  11:13
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公車站
  11:13
  11:16
 5. 5
  03:47 - 07:31
  3h 44min JPY 130,050
  cancel cancel
zoom bar parts