อิซูโมะชิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
17:34 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  19:11 - 23:37
  4h 26min JPY 4,710 1 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  19:11
  19:15
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  19:15
  22:26
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  22:26
  22:38
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  22:50
  23:23
  寺家
  車站
  23:23
  23:37
 2. 2
  18:18 - 00:01
  5h 43min JPY 5,100 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  18:18
  19:08
  松江
  車站
  北口
  19:08
  19:12
  松江站
  松江駅
  公車站
  9番のりば
  19:20
  22:41
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  22:41
  22:53
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  23:14
  23:47
  寺家
  車站
  23:47
  00:01
 3. 3
  17:54 - 00:01
  6h 7min JPY 5,100 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:38
  松江
  車站
  北口
  18:38
  18:42
  松江站
  松江駅
  公車站
  9番のりば
  19:20
  22:41
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  22:41
  22:53
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  23:14
  23:47
  寺家
  車站
  23:47
  00:01
 4. 4
  20:03 - 07:45
  11h 42min JPY 7,480 6 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  20:03
  21:16
  米子
  車站
  timetable 時間表
  21:25
  23:12
  新見
  車站
  timetable 時間表
  04:56
  06:03
  倉敷
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  06:15
  新倉敷
  車站
  timetable 時間表
  06:21
  06:47
  三原
  車站
  timetable 時間表
  06:57
  07:34
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  07:34
  07:37
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  07:38
  07:44
  友待橋
  公車站
  07:44
  07:45
 5. 5
  17:34 - 20:10
  2h 36min JPY 49,550
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  17:34
  20:10
zoom bar parts