อิซูโมะชิ → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

出發時間:
17:59 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  18:27 - 00:21
  5h 54min JPY 11,480 1 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  18:27
  21:36
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:39
  00:06
  高知
  車站
  北口
  00:06
  00:21
 2. 2
  18:51 - 08:33
  13h 42min JPY 8,720 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  18:51
  22:30
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  22:45
  23:25
  坂出
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  08:18
  高知
  車站
  北口
  08:18
  08:33
 3. 3
  20:03 - 09:54
  13h 51min JPY 9,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  20:03
  21:16
  米子
  車站
  timetable 時間表
  21:25
  23:12
  新見
  車站
  timetable 時間表
  04:56
  06:20
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  09:39
  高知
  車站
  北口
  09:39
  09:54
 4. 4
  17:59 - 22:31
  4h 32min JPY 126,590
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  17:59
  22:31
zoom bar parts