ชิบูย่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
22:10 07/29, 2021
cancel
 1. 1
  22:37 - 12:46
  14h 9min JPY 13,400 IC JPY 13,397 5 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  22:37
  22:43
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  22:43
  22:48
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:50
  07:15
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:15
  07:19
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 2. 2
  22:24 - 12:46
  14h 22min JPY 12,010 IC JPY 12,008 5 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  22:24
  22:47
  有樂町
  有楽町
  車站
  京橋口
  22:47
  22:55
  東京站鍛冶橋停車場
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公車站
  23:00
  08:15
  和倉溫泉站前
  和倉温泉駅前
  公車站
  08:15
  08:21
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  09:06
  穴水
  車站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 3. 3
  22:24 - 12:46
  14h 22min JPY 11,620 IC JPY 11,617 7 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  22:24
  22:29
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  22:29
  22:34
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:40
  05:15
  富山站北口
  富山駅北口
  公車站
  2番のりば
  05:15
  05:21
  富山
  車站
  正面口
  timetable 時間表
  05:31
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  06:16
  津幡
  車站
  timetable 時間表
  06:43
  07:55
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  09:06
  穴水
  車站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  09:11
  10:34
  能登町役場前
  公車站
  11:00
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 4. 4
  22:27 - 13:01
  14h 34min JPY 10,720 IC JPY 10,717 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  22:27
  22:34
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  22:34
  22:39
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  22:40
  07:00
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  2番のりば
  07:00
  07:04
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 5. 5
  22:10 - 06:02
  7h 52min JPY 262,500
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  22:10
  06:02
zoom bar parts