ชิบูย่า → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
06:08 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:14 - 09:23
  3h 9min JPY 13,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  06:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  08:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:10
  大津
  車站
  北口
  09:10
  09:23
 2. 2
  06:14 - 09:26
  3h 12min JPY 13,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  06:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  08:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:04
  09:13
  大津
  車站
  北口
  09:13
  09:26
 3. 3
  06:52 - 09:53
  3h 1min JPY 13,730 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  07:06
  品川
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  09:21
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  09:44
  大津
  車站
  北口
  09:44
  09:46
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  09:46
  09:48
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  09:48
  09:53
 4. 4
  06:29 - 10:21
  3h 52min JPY 13,320 IC JPY 13,311 4 次轉乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  車站
  timetable 時間表
  06:29
  07:03
  菊名
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:16
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  09:37
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  10:05
  膳所
  車站
  10:05
  10:10
  京阪膳所
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  10:15
  島之關
  島ノ関
  車站
  10:15
  10:21
 5. 5
  06:08 - 11:16
  5h 8min JPY 161,190
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  06:08
  11:16
zoom bar parts