อากิฮาบาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
15:03 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:12 - 17:40
  2h 28min JPY 9,320 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  15:12
  15:16
  上野
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  17:19
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  17:27
  17:40
  直江津
  車站
  17:40
  17:40
 2. 2
  15:11 - 17:40
  2h 29min JPY 9,320 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  15:11
  15:14
  上野
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  17:19
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  17:27
  17:40
  直江津
  車站
  17:40
  17:40
 3. 3
  15:08 - 17:40
  2h 32min JPY 9,530 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  15:08
  15:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  17:19
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  17:27
  17:40
  直江津
  車站
  17:40
  17:40
 4. 4
  15:27 - 18:35
  3h 8min JPY 8,010 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  15:27
  15:31
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  17:00
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  18:20
  犀瀉
  犀潟
  車站
  timetable 時間表
  18:26
  18:35
  直江津
  車站
  18:35
  18:35
 5. 5
  15:03 - 19:00
  3h 57min JPY 120,720
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  15:03
  19:00
zoom bar parts