อากิฮาบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出發時間:
17:28 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:30 - 20:43
  3h 13min JPY 5,380 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  17:34
  上野
  車站
  timetable 時間表
  17:46
  18:31
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  18:57
  20:04
  水上
  車站
  20:04
  20:43
 2. 2
  18:17 - 22:11
  3h 54min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  18:17
  18:38
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  18:41
  直達車
  待在同一台車上
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  20:18
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  21:32
  水上
  車站
  21:32
  22:11
 3. 3
  18:11 - 22:11
  4h 0min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  18:11
  18:15
  上野
  車站
  timetable 時間表
  18:22
  20:11
  新前橋
  車站
  timetable 時間表
  20:39
  21:32
  水上
  車站
  21:32
  22:11
 4. 4
  18:01 - 22:11
  4h 10min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  18:01
  18:05
  上野
  車站
  timetable 時間表
  18:11
  直達車
  待在同一台車上
  高崎
  車站
  20:29
  新前橋
  車站
  timetable 時間表
  20:39
  21:32
  水上
  車站
  21:32
  22:11
 5. 5
  17:28 - 19:50
  2h 22min JPY 67,800
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  17:28
  19:50
zoom bar parts