อากิฮาบาระ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出發時間:
12:36 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  13:08 - 15:17
  2h 9min JPY 1,990 IC JPY 1,984 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  13:08
  13:10
  御茶之水
  御茶ノ水
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  14:14
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:42
  御岳
  御嶽
  車站
  14:42
  14:45
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  14:48
  14:58
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  14:58
  15:05
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:16
  御岳山
  車站
  15:16
  15:17
 2. 2
  12:57 - 15:17
  2h 20min JPY 1,990 IC JPY 1,984 5 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  12:58
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:37
  立川
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  14:14
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:42
  御岳
  御嶽
  車站
  14:42
  14:45
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  14:48
  14:58
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  14:58
  15:05
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:16
  御岳山
  車站
  15:16
  15:17
 3. 3
  12:38 - 15:17
  2h 39min JPY 1,990 IC JPY 1,984 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:38
  12:56
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  14:14
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:42
  御岳
  御嶽
  車站
  14:42
  14:45
  御岳站
  御岳駅
  公車站
  14:48
  14:58
  Cable Car下
  ケーブル下
  公車站
  14:58
  15:05
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:16
  御岳山
  車站
  15:16
  15:17
 4. 4
  13:08 - 15:37
  2h 29min JPY 1,700 IC JPY 1,700 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  13:08
  13:10
  御茶之水
  御茶ノ水
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  14:14
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:42
  御岳
  御嶽
  車站
  14:42
  15:25
  瀧本
  滝本
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  15:36
  御岳山
  車站
  15:36
  15:37
 5. 5
  12:36 - 14:08
  1h 32min JPY 32,200
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  12:36
  14:08
zoom bar parts