อากิฮาบาระ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
03:01 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:33 - 08:42
  3h 9min JPY 13,490 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:33
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  08:25
  大津京
  車站
  08:25
  08:30
  京阪大津京
  車站
  timetable 時間表
  08:30
  08:35
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  08:35
  08:42
 2. 2
  05:31 - 08:42
  3h 11min JPY 13,490 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  05:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  08:25
  大津京
  車站
  08:25
  08:30
  京阪大津京
  車站
  timetable 時間表
  08:30
  08:35
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  08:35
  08:42
 3. 3
  05:45 - 08:44
  2h 59min JPY 13,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:45
  05:49
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:08
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  08:31
  大津
  車站
  北口
  08:31
  08:44
 4. 4
  05:33 - 08:44
  3h 11min JPY 13,520 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:33
  05:50
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  08:31
  大津
  車站
  北口
  08:31
  08:44
 5. 5
  03:01 - 08:20
  5h 19min JPY 196,780
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  03:01
  08:20
zoom bar parts