อากิฮาบาระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
02:13 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  05:03 - 10:12
  5h 9min JPY 27,220 IC JPY 27,210 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:03
  05:20
  品川
  車站
  timetable 時間表
  05:26
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  05:41
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  05:41
  05:43
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:30
  08:36
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  09:10
  09:40
  篠栗北
  公車站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 2. 2
  05:03 - 10:12
  5h 9min JPY 27,280 IC JPY 27,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:03
  05:20
  品川
  車站
  timetable 時間表
  05:26
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  05:41
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  05:41
  05:43
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 3. 3
  04:45 - 10:12
  5h 27min JPY 27,410 IC JPY 27,399 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:45
  04:55
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  05:11
  05:33
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  05:33
  05:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:30
  08:45
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  09:12
  09:40
  篠栗北
  公車站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 4. 4
  05:53 - 10:27
  4h 34min JPY 42,770 IC JPY 42,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  06:11
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  直達車
  待在同一台車上
  羽田機場第3航站樓(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:29
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:29
  09:36
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:23
  10:27
 5. 5
  02:13 - 14:44
  12h 31min JPY 463,620
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  02:13
  14:44
zoom bar parts