อากิตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出發時間:
08:45 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:12 - 14:48
  5h 36min JPY 13,640 1 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  12:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:36
  上田
  車站
  溫泉口
  14:36
  14:48
 2. 2
  08:55 - 16:03
  7h 8min JPY 15,170 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  東口
  08:55
  09:00
  秋田站東口
  秋田駅東口
  公車站
  4番のりば
  09:00
  12:35
  仙台站前(高速巴士)
  仙台駅前〔高速バス〕
  公車站
  12:35
  12:50
  仙台
  車站
  西口
  timetable 時間表
  12:57
  14:06
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:40
  上田
  車站
  お城口
  15:40
  15:44
  上田站前
  上田駅前
  公車站
  4番のりば
  16:00
  16:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公車站
  16:03
  16:03
 3. 3
  11:06 - 16:48
  5h 42min JPY 37,510 IC JPY 37,502 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  11:06
  11:10
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  11:10
  11:50
  秋田空港(バス)
  公車站
  11:50
  11:53
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  12:45
  13:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  14:00
  14:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  14:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  14:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:39
  14:47
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  16:36
  上田
  車站
  溫泉口
  16:36
  16:48
 4. 4
  10:35 - 16:48
  6h 13min JPY 15,850 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  14:05
  新潟
  車站
  timetable 時間表
  14:19
  15:37
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  16:36
  上田
  車站
  溫泉口
  16:36
  16:48
 5. 5
  08:45 - 16:06
  7h 21min JPY 212,860
  cancel cancel
  อากิตะ
  08:45
  16:06
zoom bar parts