อากิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
17:00 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  19:10 - 10:05
  14h 55min JPY 46,010 6 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:29
  仙台
  車站
  東口
  21:29
  21:37
  仙台站東口
  仙台駅東口
  公車站
  74番のりば
  23:00
  03:30
  佐野新都市巴士總站
  佐野新都市バスターミナル
  公車站
  04:20
  05:45
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  05:45
  05:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:47
  08:53
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  直達車
  待在同一台車上
  桂川(福岡縣)
  桂川(福岡県)
  車站
  09:46
  新飯塚
  車站
  西口
  09:46
  09:50
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:01
  10:05
 2. 2
  18:16 - 10:05
  15h 49min JPY 55,400 5 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  18:16
  18:20
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  18:20
  19:00
  秋田空港(バス)
  公車站
  19:00
  19:03
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  20:00
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:20
  08:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:47
  08:53
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  直達車
  待在同一台車上
  桂川(福岡縣)
  桂川(福岡県)
  車站
  09:46
  新飯塚
  車站
  西口
  09:46
  09:50
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:01
  10:05
 3. 3
  18:16 - 10:16
  16h 0min JPY 65,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  18:16
  18:20
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  18:20
  19:00
  秋田空港(バス)
  公車站
  19:00
  19:03
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  20:00
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:40
  08:45
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  08:50
  08:56
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  09:10
  09:59
  堀池
  公車站
  09:59
  10:16
 4. 4
  18:16 - 10:27
  16h 11min JPY 70,850 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  18:16
  18:20
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  18:20
  19:00
  秋田空港(バス)
  公車站
  19:00
  19:03
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  20:00
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:05
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:30
  09:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:23
  10:27
 5. 5
  17:00 - 10:42
  17h 42min JPY 585,630
  cancel cancel
  อากิตะ
  17:00
  10:42
zoom bar parts