ยามากาตะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出發時間:
08:29 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:03 - 15:04
  6h 1min JPY 13,240 1 次轉乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  11:48
  東京
  車站
  八重洲中央口
  11:48
  12:03
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  12:25
  14:58
  犬吠埼
  公車站
  14:58
  15:04
 2. 2
  09:03 - 15:31
  6h 28min JPY 12,640 3 次轉乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  11:48
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  13:17
  佐倉
  車站
  timetable 時間表
  13:32
  14:53
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:30
  犬吠
  車站
  15:30
  15:31
 3. 3
  10:02 - 15:59
  5h 57min JPY 13,980 2 次轉乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  車站
  timetable 時間表
  10:02
  12:48
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:39
  15:29
  銚子
  車站
  15:29
  15:33
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  6番のりば
  15:41
  15:55
  犬吠(千葉縣)
  犬吠(千葉県)
  公車站
  15:55
  15:59
 4. 4
  12:08 - 17:56
  5h 48min JPY 13,980 2 次轉乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  車站
  timetable 時間表
  12:08
  14:48
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  17:26
  銚子
  車站
  17:26
  17:30
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  6番のりば
  17:38
  17:52
  犬吠(千葉縣)
  犬吠(千葉県)
  公車站
  17:52
  17:56
 5. 5
  08:29 - 14:08
  5h 39min JPY 166,510
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  08:29
  14:08
zoom bar parts