ซัปโปโร → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

出發時間:
10:18 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:47 - 16:59
  5h 12min JPY 43,740 IC JPY 43,732 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  11:47
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  12:25
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:05
  14:40
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  14:45
  14:55
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:18
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  15:22
  15:26
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  16:29
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  16:36
  16:45
  北藤岡
  車站
  16:45
  16:48
  北藤岡站前
  北藤岡駅前
  公車站
  16:51
  16:58
  RaRan藤岡
  ららん藤岡
  公車站
  16:58
  16:59
 2. 2
  11:11 - 17:38
  6h 27min JPY 33,030 IC JPY 33,022 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  11:49
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:20
  14:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  14:05
  14:15
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  16:19
  龍原
  籠原
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  16:58
  倉賀野
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:16
  北藤岡
  車站
  17:16
  17:38
 3. 3
  11:11 - 17:53
  6h 42min JPY 33,130 IC JPY 33,122 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  11:49
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:20
  14:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  14:05
  14:15
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:41
  15:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  15:51
  16:58
  倉賀野
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:21
  群馬藤岡
  車站
  17:21
  17:24
  群馬藤岡站
  群馬藤岡駅
  公車站
  17:35
  17:52
  RaRan藤岡
  ららん藤岡
  公車站
  17:52
  17:53
 4. 4
  11:11 - 17:53
  6h 42min JPY 33,130 IC JPY 33,122 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  11:11
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  11:49
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:20
  14:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  14:05
  14:15
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  14:22
  14:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  16:19
  龍原
  籠原
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  16:58
  倉賀野
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:21
  群馬藤岡
  車站
  17:21
  17:24
  群馬藤岡站
  群馬藤岡駅
  公車站
  17:35
  17:52
  RaRan藤岡
  ららん藤岡
  公車站
  17:52
  17:53
 5. 5
  10:18 - 02:55
  16h 37min JPY 342,950
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  10:18
  02:55
zoom bar parts