ซัปโปโร → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
05:17 10/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:16 - 10:24
  4h 8min JPY 39,550 IC JPY 39,538 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  09:32
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  09:35
  09:45
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  09:49
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  10:15
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  10:15
  10:19
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  10:19
  10:23
  笹目(神奈川県)
  公車站
  10:23
  10:24
 2. 2
  06:16 - 10:27
  4h 11min JPY 39,370 IC JPY 39,360 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:21
  09:32
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  09:35
  09:45
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  09:49
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  10:15
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  10:15
  10:27
 3. 3
  06:56 - 10:58
  4h 2min JPY 31,650 IC JPY 31,638 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:56
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  07:29
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:40
  09:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  09:59
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:15
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:23
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  10:48
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  10:48
  10:52
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  10:53
  10:57
  笹目(神奈川県)
  公車站
  10:57
  10:58
 4. 4
  06:56 - 11:12
  4h 16min JPY 31,780 IC JPY 31,768 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:56
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  07:29
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:40
  09:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:06
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:14
  10:44
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  10:48
  11:00
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  11:00
  11:12
 5. 5
  05:17 - 23:28
  18h 11min JPY 355,620
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  05:17
  23:28
zoom bar parts