ซัปโปโร → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

出發時間:
20:17 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:16 - 13:56
  7h 40min JPY 58,380 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:43
  09:55
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  09:55
  10:03
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  timetable 時間表
  10:03
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  10:17
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:38
  12:03
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:03
  12:08
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  12:22
  12:51
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  12:51
  13:56
 2. 2
  06:02 - 13:56
  7h 54min JPY 58,380 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  直達車
  待在同一台車上
  南千歲
  南千歳
  車站
  06:51
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:43
  09:55
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  09:55
  10:03
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  timetable 時間表
  10:03
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  10:17
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:38
  12:03
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:03
  12:08
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  12:22
  12:51
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  12:51
  13:56
 3. 3
  06:16 - 14:11
  7h 55min JPY 58,230 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  09:30
  09:36
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  10:05
  10:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  10:30
  10:45
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  11:06
  12:32
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  12:32
  12:37
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  12:37
  13:06
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  13:06
  14:11
 4. 4
  06:02 - 14:15
  8h 13min JPY 58,230 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  直達車
  待在同一台車上
  南千歲
  南千歳
  車站
  06:51
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  09:30
  09:36
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  10:05
  10:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  10:30
  10:45
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  11:06
  12:32
  廣島
  広島
  車站
  南口
  12:32
  12:40
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  13番のりば
  12:54
  13:09
  廣島東IC
  広島東インター
  公車站
  13:09
  14:15
 5. 5
  20:17 - 22:01
  25h 44min JPY 540,730
  cancel cancel
zoom bar parts