ซาเซโบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
22:47 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  04:55 - 12:51
  7h 56min JPY 59,380 IC JPY 59,372 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  東口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公車站
  05:00
  06:47
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  06:47
  07:02
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:29
  09:46
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:52
  09:59
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:24
  12:32
  富山
  車站
  正面口
  12:32
  12:40
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  06:21 - 14:08
  7h 47min JPY 23,890 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  06:21
  07:43
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  07:59
  08:11
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:28
  13:51
  富山
  車站
  正面口
  13:51
  13:59
  富山站
  富山駅前
  公車站
  3のりば
  14:00
  14:04
  丸の内(富山県)(バス)
  公車站
  14:04
  14:08
 3. 3
  04:55 - 14:24
  9h 29min JPY 22,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  東口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公車站
  05:00
  07:00
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  07:00
  07:13
  博多
  車站
  博多口
  timetable 時間表
  07:15
  09:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  12:56
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:02
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  14:01
  富山
  車站
  正面口
  14:01
  14:09
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  14:15
  14:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  14:21
  14:24
 4. 4
  04:55 - 14:25
  9h 30min JPY 21,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  東口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公車站
  05:00
  07:00
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  07:00
  07:13
  博多
  車站
  博多口
  timetable 時間表
  07:15
  09:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  12:56
  金澤
  金沢
  車站
  東口
  12:56
  13:02
  金澤站
  金沢駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  13:20
  14:17
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  14:17
  14:25
 5. 5
  22:47 - 10:45
  11h 58min JPY 329,820
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  22:47
  10:45
zoom bar parts