ซาเซโบะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
12:06 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  12:42 - 20:19
  7h 37min JPY 31,250 IC JPY 31,238 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  12:42
  14:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  14:49
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:20
  16:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  17:00
  17:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  17:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:35
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:05
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  18:11
  18:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  18:45
  18:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  18:50
  19:19
  下大島(Tsuku巴士)
  下大島〔つくバス〕
  公車站
  19:19
  20:19
 2. 2
  12:42 - 20:21
  7h 39min JPY 31,270 IC JPY 31,255 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  12:42
  14:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  14:49
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:20
  16:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  17:00
  17:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  17:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:31
  17:48
  秋葉原
  車站
  timetable 時間表
  18:00
  18:45
  筑波
  つくば
  車站
  A3口
  18:45
  18:49
  筑波中心
  つくばセンター
  公車站
  3番のりば
  18:50
  19:21
  大形(巴士)
  大形(バス)
  公車站
  19:21
  20:21
 3. 3
  12:42 - 20:44
  8h 2min JPY 46,920 IC JPY 46,914 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  12:42
  14:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  14:49
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:30
  17:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  17:10
  17:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  17:21
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:40
  17:53
  東京
  車站
  timetable 時間表
  18:03
  19:23
  土浦
  車站
  西口
  19:23
  19:26
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  19:30
  19:52
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  19:52
  20:44
 4. 4
  12:20 - 20:44
  8h 24min JPY 47,140 IC JPY 47,134 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  東口
  12:20
  12:25
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公車站
  バスセンター3番乗り場
  12:25
  14:10
  長崎空港(バス)
  公車站
  14:10
  14:13
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  15:20
  16:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  17:00
  17:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  17:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:53
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  19:23
  土浦
  車站
  西口
  19:23
  19:26
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  19:30
  19:52
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  19:52
  20:44
 5. 5
  12:06 - 02:47
  14h 41min JPY 341,440
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  12:06
  02:47
zoom bar parts