ซาเซโบะ → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
00:26 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,910 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  直達車
  待在同一台車上
  早岐
  車站
  07:26
  川棚
  車站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公車站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  10:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:35
  10:41
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  9番のりば
  11:00
  11:25
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公車站
  11:25
  11:32
  大阪
  車站
  櫻橋口
  timetable 時間表
  11:34
  11:50
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  車站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公車站
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,860 6 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  直達車
  待在同一台車上
  早岐
  車站
  07:26
  川棚
  車站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公車站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  10:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:35
  10:41
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  11番のりば
  10:50
  11:20
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  11:20
  11:28
  天王寺
  車站
  南口
  timetable 時間表
  11:35
  11:40
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  車站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公車站
  13:14
  13:16
 3. 3
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,690 7 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  06:52
  直達車
  待在同一台車上
  早岐
  車站
  07:26
  川棚
  車站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公車站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公車站
  08:35
  08:38
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  timetable 時間表
  09:25
  10:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  10:53
  10:55
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  11:00
  11:15
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  11:15
  11:25
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  直達車
  待在同一台車上
  京橋(大阪府)
  京橋(大阪府)
  車站
  11:47
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  車站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公車站
  13:14
  13:16
 4. 4
  06:21 - 13:16
  6h 55min JPY 18,410 5 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  06:21
  08:15
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:39
  11:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:16
  11:20
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  11:40
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  車站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公車站
  13:14
  13:16
 5. 5
  00:26 - 09:48
  9h 22min JPY 254,340
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  00:26
  09:48
zoom bar parts