ซาเซโบะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

出發時間:
08:29 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  08:47 - 13:29
  4h 42min JPY 12,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  10:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:43
  11:49
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  11:49
  11:54
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  11:56
  12:24
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  12:24
  13:29
 2. 2
  08:47 - 13:29
  4h 42min JPY 12,390 2 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  10:07
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  10:28
  11:49
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  11:49
  11:54
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  公車站
  28番のりば
  11:56
  12:24
  福田
  福田(広島市東区)
  公車站
  12:24
  13:29
 3. 3
  09:42 - 14:15
  4h 33min JPY 12,390 3 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  11:07
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  11:17
  11:31
  博多
  車站
  timetable 時間表
  11:39
  12:41
  廣島
  広島
  車站
  南口
  12:41
  12:49
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  13番のりば
  12:54
  13:09
  廣島東IC
  広島東インター
  公車站
  13:09
  14:15
 4. 4
  08:55 - 14:15
  5h 20min JPY 11,260 2 次轉乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  車站
  東口
  08:55
  09:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公車站
  09:00
  11:19
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  11:19
  11:32
  博多
  車站
  博多口
  timetable 時間表
  11:39
  12:41
  廣島
  広島
  車站
  南口
  12:41
  12:49
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  13番のりば
  12:54
  13:09
  廣島東IC
  広島東インター
  公車站
  13:09
  14:15
 5. 5
  08:29 - 13:14
  4h 45min JPY 110,030
  cancel cancel
zoom bar parts