โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
16:35 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:11 - 13:06
  6h 55min JPY 88,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:11
  06:15
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:15
  06:39
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:39
  06:42
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:15
  08:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  12:53
  13:06
 2. 2
  05:56 - 13:06
  7h 10min JPY 88,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  05:56
  06:00
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:00
  06:25
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:25
  06:28
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:15
  08:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  12:53
  13:06
 3. 3
  08:41 - 19:55
  11h 14min JPY 84,960 IC JPY 84,960 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:05
  11:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  13:35
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:54
  14:31
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 4. 4
  09:11 - 20:39
  11h 28min JPY 99,400 IC JPY 99,400 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  09:11
  09:15
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  09:15
  09:40
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:40
  09:43
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:25
  11:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:50
  14:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  14:30
  15:09
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  16:55
  旭川
  車站
  timetable 時間表
  17:05
  18:57
  遠輕
  遠軽
  車站
  18:57
  19:03
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  19:15
  20:26
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  20:26
  20:39
 5. 5
  16:35 - 22:06
  29h 31min JPY 600,910
  cancel cancel
  โคจิ
  16:35
  22:06
zoom bar parts