โคจิ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

出發時間:
01:54 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  08:56 - 18:11
  9h 15min JPY 81,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:56
  09:00
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  09:00
  09:25
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:25
  09:28
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:05
  11:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:05
  14:35
  帶廣機場
  帯広空港
  機場
  14:40
  14:43
  Tokachi帶廣機場
  とかち帯広空港
  公車站
  14:55
  15:33
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  15:33
  15:37
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  4番のりば
  16:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 2. 2
  08:41 - 18:11
  9h 30min JPY 73,220 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:05
  11:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:15
  13:50
  帶廣機場
  帯広空港
  機場
  13:55
  13:58
  Tokachi帶廣機場
  とかち帯広空港
  公車站
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  14:43
  14:47
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  4番のりば
  16:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 3. 3
  08:26 - 18:11
  9h 45min JPY 81,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:26
  08:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:30
  08:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  08:55
  08:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:05
  14:35
  帶廣機場
  帯広空港
  機場
  14:40
  14:43
  Tokachi帶廣機場
  とかち帯広空港
  公車站
  14:55
  15:33
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  15:33
  15:37
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  4番のりば
  16:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 4. 4
  06:26 - 18:11
  11h 45min JPY 73,160 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:26
  06:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:30
  06:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:55
  06:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  08:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  11:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:06
  12:10
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  12:25
  13:47
  新得
  車站
  13:47
  13:50
  新得站前
  新得駅前
  公車站
  15:25
  15:54
  鹿追營業所前
  鹿追営業所前
  公車站
  17:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 5. 5
  01:54 - 05:39
  27h 45min JPY 674,950
  cancel cancel
zoom bar parts