โคจิ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

出發時間:
06:28 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  07:00 - 12:39
  5h 39min JPY 12,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  timetable 時間表
  07:00
  09:38
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  10:23
  11:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:26
  海南
  車站
  西出口
  12:26
  12:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  12:30
  12:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  12:34
  12:39
 2. 2
  07:06 - 13:39
  6h 33min JPY 10,670 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  07:06
  07:10
  高知站
  高知駅
  公車站
  07:10
  09:02
  高松中央IC巴士總站
  高松中央インターバスターミナル
  公車站
  09:02
  09:05
  高松中央IC巴士總站
  高松中央インターバスターミナル
  公車站
  09:06
  11:28
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  11:28
  11:35
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  timetable 時間表
  11:37
  12:04
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  13:26
  海南
  車站
  西出口
  13:26
  13:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  13:30
  13:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  13:34
  13:39
 3. 3
  06:36 - 13:39
  7h 3min JPY 9,270 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:36
  06:40
  高知站
  高知駅
  公車站
  06:40
  07:49
  三島·川之江IC
  三島川之江インター
  公車站
  08:19
  11:07
  高速舞子
  公車站
  11:07
  11:18
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  11:18
  12:07
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  12:28
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  12:32
  13:26
  海南
  車站
  西出口
  13:26
  13:29
  海南站前
  海南駅前
  公車站
  2番のりば
  13:30
  13:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公車站
  13:34
  13:39
 4. 4
  06:36 - 13:48
  7h 12min JPY 9,100 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:36
  06:40
  高知站
  高知駅
  公車站
  06:40
  07:49
  三島·川之江IC
  三島川之江インター
  公車站
  08:19
  11:07
  高速舞子
  公車站
  11:07
  11:18
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  11:18
  12:07
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  12:28
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  12:32
  13:16
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  13:32
  黑江
  黒江
  車站
  13:32
  13:48
 5. 5
  06:28 - 11:38
  5h 10min JPY 115,050
  cancel cancel
zoom bar parts