โคจิ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

出發時間:
15:20 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  16:15 - 18:13
  1h 58min JPY 2,180 1 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  直達車
  待在同一台車上
  後免
  車站
  17:38
  奈半利
  車站
  17:38
  17:40
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  17:47
  18:13
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  18:13
  18:13
 2. 2
  16:15 - 18:13
  1h 58min JPY 2,180 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  timetable 時間表
  16:15
  16:30
  後免
  車站
  timetable 時間表
  16:37
  17:38
  奈半利
  車站
  17:38
  17:40
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  17:47
  18:13
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  18:13
  18:13
 3. 3
  15:32 - 18:13
  2h 41min JPY 2,180 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  timetable 時間表
  15:32
  15:50
  後免
  車站
  timetable 時間表
  16:37
  17:38
  奈半利
  車站
  17:38
  17:40
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  17:47
  18:13
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  18:13
  18:13
 4. 4
  16:40 - 18:59
  2h 19min JPY 2,180 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  timetable 時間表
  16:40
  16:56
  後免
  車站
  timetable 時間表
  17:04
  18:14
  奈半利
  車站
  18:14
  18:16
  奈半利站
  奈半利駅
  公車站
  18:33
  18:59
  Kiramesse室戶
  キラメッセ室戸
  公車站
  18:59
  18:59
 5. 5
  15:20 - 16:56
  1h 36min JPY 20,580
  cancel cancel
  โคจิ
  15:20
  16:56
zoom bar parts