ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า) → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
20:19 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  21:13 - 12:46
  15h 33min JPY 18,290 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  22:05
  岡山
  車站
  西口
  22:05
  22:10
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 2. 2
  21:13 - 13:01
  15h 48min JPY 18,810 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  22:05
  岡山
  車站
  西口
  22:05
  22:10
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 3. 3
  21:13 - 13:58
  16h 45min JPY 17,900 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  22:05
  岡山
  車站
  西口
  22:05
  22:10
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  11:39
  11:42
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  13:47
  13:58
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:58
  13:58
 4. 4
  21:13 - 13:58
  16h 45min JPY 18,460 6 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  22:05
  岡山
  車站
  西口
  22:05
  22:10
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:10
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  timetable 時間表
  07:40
  直達車
  待在同一台車上
  津幡
  車站
  09:19
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  10:32
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  11:19
  穴水
  車站
  11:19
  11:22
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  11:25
  12:00
  市立輪島醫院
  市立輪島病院
  公車站
  12:20
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  13:47
  13:58
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:58
  13:58
 5. 5
  20:19 - 04:28
  8h 9min JPY 179,050
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  20:19
  04:28
zoom bar parts