ทาคายามะ → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

出發時間:
09:39 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:40 - 19:35
  9h 55min JPY 21,450 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  10:48
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  11:55
  富山
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  14:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  18:40
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  18:50
  19:05
  函館
  車站
  中央口
  19:05
  19:13
  函館站前
  函館駅前
  車站
  timetable 時間表
  19:18
  19:23
  十字街
  車站
  19:23
  19:35
 2. 2
  09:40 - 19:45
  10h 5min JPY 21,480 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  10:48
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  11:55
  富山
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  14:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  18:40
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  18:50
  19:05
  函館
  車站
  中央口
  19:05
  19:10
  函館站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  19:30
  19:40
  登山口入口
  公車站
  19:40
  19:45
 3. 3
  09:40 - 19:50
  10h 10min JPY 21,480 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  10:48
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  11:55
  富山
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  14:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:53
  18:40
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  18:55
  19:20
  函館
  車站
  中央口
  19:20
  19:25
  函館站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  19:35
  19:46
  纜車前(函館市)
  ロープウェイ前(函館市)
  公車站
  19:46
  19:50
 4. 4
  11:01 - 20:45
  9h 44min JPY 22,680 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  12:30
  富山
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  15:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  15:53
  19:47
  新函館北斗
  車站
  timetable 時間表
  20:03
  20:20
  函館
  車站
  中央口
  20:20
  20:25
  函館站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公車站
  4番のりば
  20:30
  20:40
  登山口入口
  公車站
  20:40
  20:45
 5. 5
  09:39 - 01:43
  16h 4min JPY 362,140
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  09:39
  01:43
zoom bar parts