ทาคายามะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出發時間:
21:16 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  05:31 - 14:09
  8h 38min JPY 13,420 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:40
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  07:57
  富山
  車站
  timetable 時間表
  08:08
  08:54
  長野
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:19
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  10:44
  直達車
  待在同一台車上
  澀川
  渋川
  車站
  11:35
  中之條
  中之条
  車站
  11:35
  11:37
  中之條站
  中之条駅
  公車站
  3番のりば
  12:25
  12:51
  高山溫泉
  高山温泉
  公車站
  12:51
  14:09
 2. 2
  05:31 - 14:47
  9h 16min JPY 12,630 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:40
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  07:57
  富山
  車站
  timetable 時間表
  09:46
  11:46
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:49
  沼田
  車站
  12:49
  12:51
  沼田站(群馬縣)
  沼田駅(群馬県)
  公車站
  2番のりば
  12:55
  13:25
  中山本宿
  公車站
  13:25
  14:47
 3. 3
  05:31 - 14:47
  9h 16min JPY 13,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:31
  06:40
  豬谷
  猪谷
  車站
  06:40
  06:47
  豬谷(富山縣)
  猪谷(富山県)
  公車站
  08:30
  09:27
  富山站
  富山駅前
  公車站
  1のりば
  09:27
  09:40
  富山
  車站
  正面口
  timetable 時間表
  09:46
  11:46
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:49
  沼田
  車站
  12:49
  12:54
  北清水町
  公車站
  12:56
  13:25
  中山本宿
  公車站
  13:25
  14:47
 4. 4
  22:52 - 14:47
  15h 55min JPY 12,700 7 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  22:52
  23:12
  杉崎
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  06:40
  豬谷
  猪谷
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  07:57
  富山
  車站
  timetable 時間表
  08:00
  08:50
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  09:19
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  09:48
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  10:12
  11:46
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  12:49
  沼田
  車站
  12:49
  12:51
  沼田站(群馬縣)
  沼田駅(群馬県)
  公車站
  2番のりば
  12:55
  13:25
  中山本宿
  公車站
  13:25
  14:47
 5. 5
  21:16 - 01:22
  4h 6min JPY 97,820
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  21:16
  01:22
zoom bar parts