ทาคายามะ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

出發時間:
11:24 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  13:15 - 18:05
  4h 50min JPY 12,660 2 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:15
  14:47
  富山
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  17:02
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  17:13
  17:24
  新町(群馬縣)
  新町(群馬県)
  車站
  17:24
  18:05
 2. 2
  13:15 - 18:38
  5h 23min JPY 12,660 2 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:15
  14:47
  富山
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  17:02
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  18:06
  18:16
  北藤岡
  車站
  18:16
  18:38
 3. 3
  11:46 - 18:38
  6h 52min JPY 10,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  東口
  11:46
  11:50
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  6番のりば
  11:50
  13:51
  新島島營業所[新島島巴士總站]
  新島々営業所[新島々バスターミナル]
  公車站
  13:51
  13:57
  新島島
  新島々
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:36
  松本
  車站
  timetable 時間表
  15:06
  15:59
  長野
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  17:14
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  18:06
  18:16
  北藤岡
  車站
  18:16
  18:38
 4. 4
  11:46 - 20:26
  8h 40min JPY 8,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  東口
  11:46
  11:50
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  6番のりば
  11:50
  14:03
  松本立交前
  松本インター前
  公車站
  14:03
  14:07
  松本立交前
  松本インター前
  公車站
  14:30
  17:38
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  18:30
  20:25
  藤岡IC
  藤岡インター
  公車站
  20:25
  20:26
 5. 5
  11:24 - 15:02
  3h 38min JPY 103,450
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  11:24
  15:02
zoom bar parts