ทาคายามะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
01:33 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  04:44 - 10:39
  5h 55min JPY 4,470 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  04:44
  07:31
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:46
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:24
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  09:47
  10:39
 2. 2
  06:45 - 11:41
  4h 56min JPY 5,620 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  東口
  06:45
  06:50
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  3番のりば
  06:50
  08:52
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  08:52
  09:01
  岐阜
  車站
  長良口
  timetable 時間表
  09:11
  10:02
  長濱
  長浜
  車站
  timetable 時間表
  10:15
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 3. 3
  05:24 - 11:41
  6h 17min JPY 4,450 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:24
  08:28
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:45
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  09:45
  米原
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 4. 4
  04:44 - 11:41
  6h 57min JPY 4,450 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  04:44
  07:31
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:46
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:24
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 5. 5
  01:33 - 04:15
  2h 42min JPY 106,530
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  01:33
  04:15
zoom bar parts