ทาคายามะ → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
01:53 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  04:44 - 10:36
  5h 52min JPY 6,540 5 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  04:44
  07:04
  鵜沼
  車站
  07:04
  07:10
  新鵜沼
  車站
  timetable 時間表
  07:19
  07:55
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  07:55
  08:02
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  09:10
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:31
  伊賀神戶
  伊賀神戸
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  10:06
  室生口大野
  車站
  10:06
  10:09
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公車站
  10:34
  10:36
 2. 2
  06:46 - 11:36
  4h 50min JPY 7,880 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  09:12
  名古屋
  車站
  廣小路口
  09:12
  09:24
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  09:30
  10:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 3. 3
  06:25 - 11:36
  5h 11min JPY 6,710 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  東口
  06:25
  06:30
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  06:30
  09:15
  名鐵巴士中心
  名鉄バスセンター
  公車站
  09:15
  09:25
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  中央出口
  timetable 時間表
  09:30
  10:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 4. 4
  06:25 - 11:36
  5h 11min JPY 6,710 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  東口
  06:25
  06:30
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  06:30
  09:05
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  09:05
  09:18
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  09:30
  10:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  車站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公車站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公車站
  11:34
  11:36
 5. 5
  01:53 - 05:44
  3h 51min JPY 139,420
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  01:53
  05:44
zoom bar parts