ทาคาซากิ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
17:16 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:23 - 19:03
  1h 40min JPY 6,060 1 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  17:23
  18:34
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  18:44
  19:03
  直江津
  車站
  19:03
  19:03
 2. 2
  17:31 - 19:30
  1h 59min JPY 4,940 1 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  17:31
  18:00
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  19:30
  直江津
  車站
  19:30
  19:30
 3. 3
  17:16 - 20:05
  2h 49min JPY 58,480
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  17:16
  20:05
zoom bar parts