ทาคาซากิ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
08:40 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  09:15 - 13:12
  3h 57min JPY 17,430 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:32
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:45
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  12:55
  大津京
  車站
  12:55
  13:00
  京阪大津京
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  13:05
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  13:05
  13:12
 2. 2
  09:15 - 13:14
  3h 59min JPY 17,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:32
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:52
  13:01
  大津
  車站
  北口
  13:01
  13:14
 3. 3
  09:34 - 13:29
  3h 55min JPY 17,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  10:28
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:42
  12:57
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:16
  大津
  車站
  北口
  13:16
  13:29
 4. 4
  08:48 - 13:29
  4h 41min JPY 14,950 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  車站
  timetable 時間表
  08:48
  10:04
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  10:09
  10:33
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:42
  12:57
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:16
  大津
  車站
  北口
  13:16
  13:29
 5. 5
  08:40 - 14:30
  5h 50min JPY 153,990
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  08:40
  14:30
zoom bar parts