โคฟุ → Saratoku Ryokan

出發時間:
08:35 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  11:32 - 19:11
  7h 39min JPY 17,480 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  11:32
  12:32
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  12:50
  13:29
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:48
  16:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:11
  16:34
  天王寺
  車站
  16:34
  16:40
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  16:40
  17:41
  下市口
  車站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  17:50
  19:08
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  19:08
  19:11
 2. 2
  11:29 - 19:11
  7h 42min JPY 13,620 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  11:29
  12:26
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  13:03
  15:01
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  16:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:11
  16:34
  天王寺
  車站
  16:34
  16:40
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  16:40
  17:41
  下市口
  車站
  17:41
  17:46
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  17:50
  19:08
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  19:08
  19:11
 3. 3
  10:36 - 19:11
  8h 35min JPY 10,660 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  10:36
  11:11
  茅野
  車站
  timetable 時間表
  11:19
  11:52
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  12:03
  14:01
  名古屋
  車站
  廣小路口
  14:01
  14:13
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  14:30
  16:17
  大和八木
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  16:26
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:01
  下市口
  車站
  17:01
  17:06
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  17:50
  19:08
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  19:08
  19:11
 4. 4
  08:53 - 19:11
  10h 18min JPY 11,200 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  08:53
  10:49
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  13:01
  名古屋
  車站
  廣小路口
  13:01
  13:12
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  13:21
  14:38
  伊勢中川
  車站
  timetable 時間表
  14:48
  16:11
  大和八木
  車站
  南口
  16:11
  16:13
  大和八木站(南)
  大和八木駅〔南〕
  公車站
  16:21
  17:12
  岡崎町(奈良縣)
  岡崎町(奈良県)
  公車站
  17:47
  19:08
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  19:08
  19:11
 5. 5
  08:35 - 14:58
  6h 23min JPY 161,170
  cancel cancel
  โคฟุ
  08:35
  14:58
zoom bar parts