ฮิโระชิมะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

出發時間:
09:10 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:42 - 14:50
  5h 8min JPY 46,200 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  11:07
  新大阪
  車站
  中央口
  11:07
  11:17
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  1番のりば
  11:20
  11:45
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  11:45
  11:51
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  12:25
  13:35
  山形機場
  山形空港
  機場
  13:40
  14:50
 2. 2
  09:26 - 14:50
  5h 24min JPY 46,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:02
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  11:17
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  11:17
  11:25
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  11:43
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  12:25
  13:35
  山形機場
  山形空港
  機場
  13:40
  14:50
 3. 3
  09:42 - 15:56
  6h 14min JPY 47,600 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  11:07
  新大阪
  車站
  中央口
  11:07
  11:17
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  1番のりば
  11:20
  11:45
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  11:45
  11:51
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  12:25
  13:35
  山形機場
  山形空港
  機場
  timetable 時間表
  13:50
  14:25
  山形
  車站
  timetable 時間表
  14:52
  15:21
  櫻桃東根
  さくらんぼ東根
  車站
  東口
  15:21
  15:56
 4. 4
  09:26 - 15:56
  6h 30min JPY 47,750 5 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:02
  直達車
  待在同一台車上
  江坂
  車站
  11:17
  千里中央(北大阪急行電鐵)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  車站
  11:17
  11:25
  千里中央(大阪單軌鐵路)
  千里中央(大阪モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  11:43
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  12:25
  13:35
  山形機場
  山形空港
  機場
  timetable 時間表
  13:50
  14:25
  山形
  車站
  timetable 時間表
  14:52
  15:21
  櫻桃東根
  さくらんぼ東根
  車站
  東口
  15:21
  15:56
 5. 5
  09:10 - 22:23
  13h 13min JPY 305,310
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  09:10
  22:23
zoom bar parts