ฮิโระชิมะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
04:53 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:03 - 12:54
  6h 51min JPY 19,590 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  07:46
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:56
  11:45
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 2. 2
  06:03 - 12:54
  6h 51min JPY 19,590 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  07:31
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:44
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:56
  11:45
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:54
  直江津
  車站
  12:54
  12:54
 3. 3
  06:26 - 12:55
  6h 29min JPY 19,710 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:26
  08:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  11:59
  長野
  車站
  timetable 時間表
  12:09
  12:31
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  12:39
  12:55
  直江津
  車站
  12:55
  12:55
 4. 4
  07:22 - 13:21
  5h 59min JPY 19,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  07:22
  08:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  09:29
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:56
  11:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:56
  12:58
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:21
  直江津
  車站
  13:21
  13:21
 5. 5
  04:53 - 13:53
  9h 0min JPY 261,910
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  04:53
  13:53
zoom bar parts