ฮิโระชิมะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

出發時間:
23:31 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:00 - 12:04
  6h 4min JPY 22,980 IC JPY 22,976 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:04
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  11:19
  11:36
  澀川
  渋川
  車站
  11:36
  11:40
  澀川站
  渋川駅前
  公車站
  3番のりば
  11:42
  11:59
  伊香保溫泉(關越交通)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  公車站
  11:59
  12:04
 2. 2
  00:52 - 12:04
  11h 12min JPY 26,150 IC JPY 26,146 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  南口
  00:52
  01:00
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  01:00
  07:20
  名古屋南笹島演奏廳
  名古屋南ささしまライブ
  公車站
  07:20
  07:43
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:59
  09:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:12
  浦和
  車站
  timetable 時間表
  10:19
  11:36
  澀川
  渋川
  車站
  11:36
  11:40
  澀川站
  渋川駅前
  公車站
  3番のりば
  11:42
  11:59
  伊香保溫泉(關越交通)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  公車站
  11:59
  12:04
 3. 3
  00:52 - 12:08
  11h 16min JPY 26,150 IC JPY 26,146 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  南口
  00:52
  01:00
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  01:00
  07:20
  名古屋南笹島演奏廳
  名古屋南ささしまライブ
  公車站
  07:20
  07:43
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:59
  09:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:12
  浦和
  車站
  timetable 時間表
  10:19
  11:36
  澀川
  渋川
  車站
  11:36
  11:40
  澀川站
  渋川駅前
  公車站
  3番のりば
  11:42
  12:04
  石段街口
  公車站
  12:04
  12:08
 4. 4
  00:52 - 12:09
  11h 17min JPY 27,560 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  車站
  南口
  00:52
  01:00
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  01:00
  07:20
  名古屋南笹島演奏廳
  名古屋南ささしまライブ
  公車站
  07:20
  07:43
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:59
  09:36
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:44
  10:40
  高崎
  車站
  西口
  10:40
  10:44
  高崎站西口
  高崎駅西口
  公車站
  2番のりば
  10:55
  12:05
  石段街口
  公車站
  12:05
  12:09
 5. 5
  23:31 - 09:45
  10h 14min JPY 283,850
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  23:31
  09:45
zoom bar parts