โกเทมบะ → ชิกีโน่

出發時間:
14:00 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  14:27 - 18:26
  3h 59min JPY 12,320 3 次轉乘
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  15:03
  沼津
  車站
  timetable 時間表
  15:13
  15:18
  三島
  車站
  timetable 時間表
  15:46
  17:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:13
  18:26
  鴫野
  車站
  18:26
  18:26
 2. 2
  14:27 - 18:26
  3h 59min JPY 12,450 3 次轉乘
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:47
  裾野
  車站
  西口
  14:47
  14:52
  裾野站入口
  裾野駅入口
  公車站
  15:08
  15:24
  三島站〔南口〕
  三島駅〔南口〕
  公車站
  15:24
  15:36
  三島
  車站
  南口
  timetable 時間表
  15:46
  17:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:13
  18:26
  鴫野
  車站
  18:26
  18:26
 3. 3
  14:27 - 18:34
  4h 7min JPY 12,420 5 次轉乘
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:54
  下土狩
  車站
  14:54
  14:57
  下土狩站
  下土狩駅
  公車站
  14:59
  15:13
  三島站〔南口〕
  三島駅〔南口〕
  公車站
  15:13
  15:25
  三島
  車站
  南口
  timetable 時間表
  15:46
  17:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  18:13
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:18
  18:25
  京橋(大阪府)
  京橋(大阪府)
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  18:34
  鴫野
  車站
  18:34
  18:34
 4. 4
  17:09 - 20:41
  3h 32min JPY 13,050 IC JPY 13,050 4 次轉乘
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  車站
  timetable 時間表
  17:09
  17:42
  松田
  車站
  南口
  17:42
  17:48
  新松田
  車站
  北口
  timetable 時間表
  17:49
  18:00
  小田原
  車站
  timetable 時間表
  18:07
  19:14
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  19:26
  20:15
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  20:41
  鴫野
  車站
  20:41
  20:41
 5. 5
  14:00 - 18:50
  4h 50min JPY 136,740
  cancel cancel
  โกเทมบะ
  14:00
  18:50
zoom bar parts