คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
15:21 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:47 - 23:19
  6h 32min JPY 13,970 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  16:47
  17:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:45
  21:04
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  21:27
  22:31
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  22:33
  22:37
  能代
  車站
  22:37
  23:19
 2. 2
  16:12 - 23:19
  7h 7min JPY 13,970 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  16:12
  16:55
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:45
  21:04
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  21:27
  22:31
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  22:33
  22:37
  能代
  車站
  22:37
  23:19
 3. 3
  15:56 - 23:19
  7h 23min JPY 13,200 4 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  15:56
  16:33
  熊谷
  車站
  timetable 時間表
  16:38
  17:15
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:45
  21:04
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  21:27
  22:31
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  22:33
  22:37
  能代
  車站
  22:37
  23:19
 4. 4
  17:41 - 00:49
  7h 8min JPY 13,970 2 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  17:41
  18:27
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  22:07
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  22:19
  23:19
  東能代
  車站
  23:19
  00:49
 5. 5
  15:21 - 23:44
  8h 23min JPY 251,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  15:21
  23:44
zoom bar parts