คารุอิซาวะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
05:58 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  07:35 - 09:01
  1h 26min JPY 5,290 1 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  07:35
  08:30
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  09:01
  直江津
  車站
  09:01
  09:01
 2. 2
  06:18 - 09:01
  2h 43min JPY 4,850 2 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  07:53
  長野
  車站
  timetable 時間表
  08:08
  08:30
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  09:01
  直江津
  車站
  09:01
  09:01
 3. 3
  07:42 - 11:13
  3h 31min JPY 3,380 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  07:42
  08:06
  小諸
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:19
  長野
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  10:08
  妙高高原
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  11:13
  直江津
  車站
  11:13
  11:13
 4. 4
  06:18 - 11:13
  4h 55min JPY 3,380 2 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  07:53
  長野
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  08:57
  妙高高原
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  11:13
  直江津
  車站
  11:13
  11:13
 5. 5
  05:58 - 08:05
  2h 7min JPY 65,660
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  05:58
  08:05
zoom bar parts