คารุอิซาวะ → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出發時間:
08:46 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  08:57 - 14:26
  5h 29min JPY 19,550 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:48
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:29
  六甲道
  車站
  北出口
  13:29
  13:32
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  13:34
  13:55
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:55
  14:00
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 2. 2
  08:57 - 14:26
  5h 29min JPY 19,760 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:30
  13:14
  新神戶
  新神戸
  車站
  13:14
  13:19
  布引
  公車站
  13:20
  13:38
  篠原本町3丁目
  篠原本町3丁目
  公車站
  13:38
  13:41
  篠原本町3丁目
  篠原本町3丁目
  公車站
  13:43
  13:55
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:55
  14:00
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 3. 3
  08:57 - 14:26
  5h 29min JPY 19,760 6 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:48
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:29
  六甲道
  車站
  北出口
  13:29
  13:32
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  13:35
  13:45
  六甲台南口
  公車站
  13:49
  13:55
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:55
  14:00
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 4. 4
  08:59 - 15:46
  6h 47min JPY 17,690 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  11:01
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:24
  14:05
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:08
  14:39
  六甲道
  車站
  北出口
  14:39
  14:42
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  14:47
  15:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  15:08
  15:13
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  15:20
  15:30
  六甲山上
  車站
  15:30
  15:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  15:35
  15:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  15:46
  15:46
 5. 5
  08:46 - 15:04
  6h 18min JPY 193,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  08:46
  15:04
zoom bar parts