คารุอิซาวะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
01:19 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  08:14 - 13:49
  5h 35min JPY 41,870 IC JPY 41,862 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  09:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:32
  09:40
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:04
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:27
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  10:27
  10:29
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:25
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公車站
  12:34
  13:25
  湊(田邊市)
  湊(田辺市)
  公車站
  13:25
  13:29
  湊(田邊市)
  湊(田辺市)
  公車站
  13:36
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 2. 2
  08:14 - 13:49
  5h 35min JPY 42,500 IC JPY 42,492 6 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  09:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:28
  09:34
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  09:56
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  09:56
  09:58
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:25
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公車站
  12:34
  12:51
  白濱站
  白浜駅
  公車站
  12:51
  12:58
  白濱
  白浜
  車站
  timetable 時間表
  13:16
  13:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  13:26
  13:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 3. 3
  06:42 - 13:49
  7h 7min JPY 20,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  08:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:09
  10:36
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  13:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  13:26
  13:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 4. 4
  06:34 - 13:49
  7h 15min JPY 20,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  06:34
  07:40
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:03
  10:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  13:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  13:26
  13:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公車站
  13:46
  13:49
 5. 5
  01:19 - 09:30
  8h 11min JPY 289,330
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  01:19
  09:30
zoom bar parts