คุมาโมโตะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

出發時間:
07:16 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  07:46 - 13:33
  5h 47min JPY 21,640 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:46
  10:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:54
  11:29
  米原
  車站
  timetable 時間表
  11:56
  12:45
  武生
  車站
  西口
  12:45
  12:47
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  13:02
  13:31
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  13:31
  13:33
 2. 2
  08:34 - 14:32
  5h 58min JPY 21,170 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  08:34
  11:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  13:23
  武生
  車站
  西口
  13:23
  13:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  14:02
  14:30
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  14:30
  14:32
 3. 3
  08:00 - 14:32
  6h 32min JPY 21,170 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  08:00
  11:28
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  13:23
  武生
  車站
  西口
  13:23
  13:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  14:02
  14:30
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  14:30
  14:32
 4. 4
  07:46 - 14:32
  6h 46min JPY 20,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:46
  10:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  13:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  13:27
  13:47
  武生
  車站
  西口
  13:47
  13:49
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公車站
  14:02
  14:30
  和紙之裡(福井縣)
  和紙の里(福井県)
  公車站
  14:30
  14:32
 5. 5
  07:16 - 17:40
  10h 24min JPY 238,610
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  07:16
  17:40
zoom bar parts