คุมาโมโตะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
22:58 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  05:44 - 10:27
  4h 43min JPY 42,650 IC JPY 42,635 5 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:44
  05:52
  新水前寺
  車站
  南口
  05:52
  05:58
  新水前寺站前
  新水前寺駅前
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:03
  水前寺公園
  車站
  06:03
  06:08
  水前寺公園前(縣立圖書館入口)
  水前寺公園前〔県立図書館入口〕
  公車站
  06:12
  06:45
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  06:45
  06:48
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  09:52
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:15
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  10:15
  10:27
 2. 2
  05:42 - 10:27
  4h 45min JPY 42,460 IC JPY 42,445 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  白川口
  05:42
  05:46
  熊本駅前(バス)
  公車站
  7番のりば
  05:46
  06:45
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  06:45
  06:48
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  09:52
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:15
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  10:15
  10:27
 3. 3
  05:23 - 10:27
  5h 4min JPY 42,140 IC JPY 42,125 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:23
  06:03
  肥後大津
  車站
  南口
  06:03
  06:05
  大津站南口(熊本縣)
  大津駅南口(熊本県)
  公車站
  06:20
  06:35
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  06:35
  06:38
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  09:52
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:15
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  10:15
  10:27
 4. 4
  05:42 - 10:31
  4h 49min JPY 42,830 IC JPY 42,817 5 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  白川口
  05:42
  05:46
  熊本駅前(バス)
  公車站
  7番のりば
  05:46
  06:45
  阿穌Kumamoto機場國內線候機樓
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公車站
  06:45
  06:48
  熊本機場
  熊本空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:10
  09:20
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:23
  09:48
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  09:59
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  10:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  10:18
  10:21
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  10:24
  10:30
  共同印刷
  公車站
  10:30
  10:31
 5. 5
  22:58 - 12:57
  13h 59min JPY 384,640
  cancel cancel
zoom bar parts