คุมาโมโตะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
14:04 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  14:21 - 18:00
  3h 39min JPY 34,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:21
  15:00
  博多
  車站
  timetable 時間表
  15:12
  15:17
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:50
  17:10
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  17:15
  17:18
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  17:25
  17:45
  名古屋榮
  名古屋栄
  公車站
  17:45
  17:50
  榮(愛知縣)
  栄(愛知県)
  車站
  6號口
  timetable 時間表
  17:51
  17:54
  上前津
  車站
  9號口
  17:54
  18:00
 2. 2
  14:21 - 18:04
  3h 43min JPY 34,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:21
  15:00
  博多
  車站
  timetable 時間表
  15:12
  15:17
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:50
  17:10
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  17:15
  17:18
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  17:25
  17:45
  名古屋榮
  名古屋栄
  公車站
  17:45
  17:49
  榮(名古屋市)
  栄(名古屋市)
  公車站
  20番のりば
  17:50
  18:01
  上前津(巴士)
  上前津(バス)
  公車站
  3番のりば
  18:01
  18:04
 3. 3
  14:21 - 19:03
  4h 42min JPY 21,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:21
  16:10
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  16:22
  18:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  18:46
  伏見(愛知縣)
  伏見(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  18:52
  18:56
  上前津
  車站
  8號口
  18:56
  19:03
 4. 4
  14:15 - 20:33
  6h 18min JPY 19,110 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  14:15
  15:48
  鳥棲
  鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  16:25
  博多
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  19:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  20:13
  20:16
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  20:23
  20:27
  上前津
  車站
  9號口
  20:27
  20:33
 5. 5
  14:04 - 00:11
  10h 7min JPY 234,410
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  14:04
  00:11
zoom bar parts