คานาซาวะ → มัตสึเอะ

出發時間:
01:18 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:01 - 12:23
  6h 22min JPY 41,130 IC JPY 41,122 4 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  08:32
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:42
  08:51
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:27
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  09:27
  09:29
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:10
  11:35
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  11:40
  11:43
  出雲空港(バス)
  公車站
  11:45
  12:20
  松江站
  松江駅
  公車站
  12:20
  12:23
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 2. 2
  05:48 - 12:40
  6h 52min JPY 16,490 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:48
  07:46
  米原
  車站
  timetable 時間表
  08:09
  09:51
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  12:40
 3. 3
  05:35 - 12:40
  7h 5min JPY 13,430 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:35
  08:22
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  08:22
  08:29
  大阪梅田(阪急3番街)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  公車站
  08:30
  12:05
  米子站前
  米子駅前
  公車站
  12:05
  12:14
  米子
  車站
  timetable 時間表
  12:19
  12:40
 4. 4
  05:10 - 14:09
  8h 59min JPY 12,540 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:10
  07:08
  米原
  車站
  timetable 時間表
  07:19
  09:18
  新大阪
  車站
  正面口
  09:18
  09:26
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  09:40
  14:07
  松江站
  松江駅
  公車站
  14:07
  14:09
  มัตสึเอะ
  車站
  北口
 5. 5
  01:18 - 07:43
  6h 25min JPY 247,530
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  01:18
  07:43
zoom bar parts