คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出發時間:
17:34 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:55 - 19:31
  1h 36min JPY 10,230 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:55
  19:01
  長野
  車站
  timetable 時間表
  19:08
  19:19
  上田
  車站
  溫泉口
  19:19
  19:31
 2. 2
  18:09 - 20:01
  1h 52min JPY 9,700 無轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  18:09
  19:49
  上田
  車站
  溫泉口
  19:49
  20:01
 3. 3
  17:55 - 20:14
  2h 19min JPY 9,700 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:55
  19:01
  長野
  車站
  timetable 時間表
  19:20
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  20:02
  上田
  車站
  溫泉口
  20:02
  20:14
 4. 4
  17:39 - 22:10
  4h 31min JPY 8,630 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  17:39
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  19:52
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  21:08
  21:58
  上田
  車站
  溫泉口
  21:58
  22:10
 5. 5
  17:34 - 21:04
  3h 30min JPY 114,070
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:34
  21:04
zoom bar parts