คานาซาวะ → ริงเกอร์ฮัตอิโต-โยคะโดยาจิโยะ

出發時間:
01:05 09/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:00 - 09:40
  3h 40min JPY 15,310 IC JPY 15,302 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:32
  東京
  車站
  08:32
  08:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  08:46
  直達車
  待在同一台車上
  西船橋
  車站
  09:37
  村上(千葉縣)
  村上(千葉県)
  車站
  09:37
  09:40
 2. 2
  06:00 - 09:50
  3h 50min JPY 15,310 IC JPY 15,302 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:32
  東京
  車站
  08:32
  08:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  直達車
  待在同一台車上
  西船橋
  車站
  09:47
  村上(千葉縣)
  村上(千葉県)
  車站
  09:47
  09:50
 3. 3
  06:00 - 09:50
  3h 50min JPY 8,340 IC JPY 8,339 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:32
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  09:05
  市川
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  09:17
  西船橋
  車站
  timetable 時間表
  09:27
  09:47
  村上(千葉縣)
  村上(千葉県)
  車站
  09:47
  09:50
 4. 4
  07:48 - 11:21
  3h 33min JPY 15,310 IC JPY 15,302 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  10:20
  東京
  車站
  10:20
  10:33
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  10:34
  直達車
  待在同一台車上
  西船橋
  車站
  11:18
  村上(千葉縣)
  村上(千葉県)
  車站
  11:18
  11:21
 5. 5
  01:05 - 07:17
  6h 12min JPY 216,590
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  01:05
  07:17
zoom bar parts